Wyjazdy na konferencje - zasady.

Osoby chętne do wzięcia udziału w konferencjach powinny stosować się do zasad podanych w załączniku.Wizyta studyjna w Centrum NanoBioMedycznym UAM - najnowsze informacje.

Wizyta studyjna studentów trzeciego roku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR studiujących na kierunku „Systemy diagnostyczne w medycynie” odbyła się w dniach 13-16.05.2018. Studenci odwiedzili Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W placówce zwiedzili oni laboratoria, w których wykorzystywane są techniki spektroskopii NMR/MRI, dyfrakcji rentgenowskiej oraz hodowli komórek. Zajęcia były bardzo ciekawe; każdy ze studentów brał czynny udział w pracach laboratoryjnych. W bardzo ciekawy sposób została im przekazana wiedza, a także zdobyli oni podstawowe doświadczenie przy pracy na nowoczesnym sprzęcie spektroskopowym i rentgenowskim. Po zakończeniu zajęć każdy ze studentów otrzymał certyfikat ukończenia kursu podstawowego z wykorzystaniem wcześniej omówionych technik spektroskopii.Lista uczestników wizyty studyjnej.

zdjęcie 1, zdjęcie 2, zdjęcie 3, zdjęcie 4, zdjęcie 5, zdjęcie 6.

czytaj więcej

Wizyta studyjna w Centrum NanoBioMedycznym UAM - wstępny plan.

Plan wizyty w Poznaniu.

Wizyta studyjna w Centrum NanoBioMedycznym UAM (13.05.2018 - 16.05.2018).

Rozstrzygnięto przetarg dotyczący wizyty studyjnej w Centrum NanoBioMedycznym UAM w Poznaniu.

czytaj więcej